பத்திரிக்கை செய்தி – முதுகெலும்பு இல்லாத லோக் ஆயுக்தா சட்டத்தைத் தமிழ்நாடு அரசு நிறைவேற்றியுள்ளது. தமிழக முற்போக்கு மக்கள் கட்சித் தலைவர் க.சக்திவேல் கண்டனம்.

July 10, 2018 admin 0

நாள் : 10-07-2018 பத்திரிக்கை செய்தி முதுகெலும்பு இல்லாத லோக் ஆயுக்தா சட்டத்தைத் தமிழ்நாடு அரசு நிறைவேற்றியுள்ளது. தமிழக முற்போக்கு மக்கள் கட்சித் தலைவர் க.சக்திவேல் கண்டனம். பொது ஊழியர்களுக்கு எதிரான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை விசாரணை செய்யும் அமைப்பின் தலைவரையும் உறுப்பினர்களையும் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முறை முதல் எல்லாவற்றிலும் பொத்தாம் பொதுவாக‌ எதையும் முன்னெடுக்க […]